40 هزار دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگاران، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺮ دوشنبه ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ آرادان بابیان اینکه اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﺶ اﺯ 40 ﻫﺰاﺭ ﺩاﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ دانشگاه های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ می شوند، ابراز داشت: اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎکی اﺯ ﻧﻘﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنی موردنیاز ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

40 هزار دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان پذیرش می شوند

وی ضمن اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ بافرهنگیان، اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭ اﻧﺴﺎنی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ و آموزش وپرورش اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﺩ پردیس های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ

ﻭﺯﻳﺮ آموزش وپرورش ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎلی و تخصصی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺧﻮبی ﺭا در منطقه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ خواهد ﺩاﺷﺖ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ: اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﺩ پردیس های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﺳﺖ.

بطحایی اﺯ ﺭﺷﺪ ﺗﻌﺪاﺩ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ اطلاع داد و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺴﺎنی و ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻝ های ﺁﻳﻨﺪﻩ یکی اﺯ نیازهای ﺟﺪی اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺕ ﺧﺎﻧﻪ طی ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺳﺖ.

وی اضافه نمود: ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ می تواند اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻗﻂﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ و امیدواریم باهمت اساتید و دانشجویان این حوزه بتوانیم این گام را عملیاتی کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر

به "40 هزار دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان پذیرش می شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با 40 هزار دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان پذیرش می شوند

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید